Saint Simeon Resort and Spa

Địa chỉ Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, BR-VT, Việt Nam

Phone +84 254 3 886 999 Hotel Reservations +84 2543 688 788 / +84 254 3 886 999

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

 

Địa điểm hoàn hảo để tổ chức các hoạt động teambuilding gắn kết với các trò chơi sôi động ngoài trời trong khu vườn rợp xanh bóng mát hay bờ biển cát vàng sóng vỗ tuyệt đẹp.

Liên hệ thông tin dịch vụ: (+84) 254 368 8788

Email: reservation@saintsimeonlonghai.com