Saint Simeon Resort and Spa

Địa chỉ Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, BR-VT, Việt Nam

Phone +84 254 3 886 999 Hotel Reservations +84 2543 688 788 / +84 254 3 886 999

Hoạt Động Teambuilding

Hoạt Động Teambuilding

Hoạt Động Teambuilding

Với lợi thế bãi cát vàng và bãi cỏ xanh rộng khắp, doanh nghiệp có thể tổ chức các hoạt động Team Building đầy sôi động và gắn kết với hàng loạt các gói chương trình riêng để lựa chọn.

Liên hệ thông tin dịch vụ: (+84) 254 368 8788

Email: reservation@saintsimeonlonghai.com